تبلیغات
 
کارگران خود مخابرات
درباره وبلاگ
مطالب اخیر
موضوعات
صفحات جانبی
نظرسنجی
دراطلارسانی اخبار ومطالب ictچیست
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

باعرض سلام وادب به اطلاع همکاران میرسانیم درامتدادهمایشهاوگرهماییهای برگزارشده ی کارگزاران مراکزمخابرات وآی سی تی روستایی خراسان رضوی درشهرهای نیشابور،تربت حیدریه،سبزوار،مشهدکه به طورخودجوش از طرف خوداین قشروباهماهنگی فرمانداریهای شهرستانها برگزارگردیده بودپنجمین همایش بزرگ وگردهمایی همفکری وهم اندیشی وتبادل نظرواطلاعات وفناوری ارتباطات درروزجمعه هشتم دی ماه نودویک درشهرستان کاشمرمجتمع فرهنگی سروباحضوربیش از400نفرازکارگزاران استان وفرمانداران شهرهای کاشمر،خلیل آباد،بردسكن و فیض آبادومسئولین ادارات دولتی ونهادهای انقلابی ومدیران مخابرات وپست وپست بانک وتعدادی ازشوراهاودهیاران روستاها بامدیریت شورای هماهنگی کارگزاران دفاترمخابرات وآی سی تی روستایی شهرستانهای کاشمر،خلیل آباد،بردسکن وشورای هماهنگی استان برگزارگردیدکه دراین همایش معاونت فرماندارمحترم کاشمر وریاست محترم مخابرات وریاست پست بانک کاشمرودبیرشورای هماهنگی کارگزاران مطالبی مفید  وعلمی درباب فناوری واطلاعات وپویایی دفاترآی سی تی وخدمات آن ونیزموارداقتصادی این قشرزحمتکش(کارگزاران این دفاتر)مطرح وموردبحث وگفت وگوقرارگرفت.ودرامتداداین جلسه درمحلی جداگانه مشکلات این قشردرحضورجمع کارگزاران بررسی گردیدتااینکه این قشرنمایندگان خودراموظف ومکلف به پیگیری مواردمطرح شده درجلسه نمودندودرگردهمایی مذکورکلیه ی پیگیریهای قانونمندشورای هماهنگی درقالب کلیپ به تصویرکشیده شدونیزراه حلهای مدنظراین قشربه حضورمسئولین مطرح گردیدکه این گردهمایی بزرگ را خبرنگاری جمهوری اسلامی ایران(صداوسیمای خراسان رضوی)وروزنامه خراسان وخبرنگاری فارس نیوزپوشش خبری دادند به همین سبب به اطلاع شماهمکاران میرسانیم می توانیدروز دوشنبه یازدهم دی ازطریق شبکه خبرخراسان رضوی ازاین مهم مطلع وآگاه گردیدواین خبرمهم رادریافت نمایید.درپایان ازهمه ی کسانیکه دراجرای این همایش وگردهمایی بزرگ مارایاری فرمودند(فرمانداران محترم کاشمر،خلیل آباد،بردسکن،فیض آبادومدیران مخابرات وپست بانک وپست و مسئو لین كنترل نظارت كاشمرو خلیل اباد و دیگرادارات دولتی وشوراهاودهیاران محترم ونیزهمکارانیکه ازشهرستانهای تربت حیدریه،زاوه،رشتخوار،مه ولات،نیشابور،فیروزه،مشهد،طرقبه،شاندیز،چناران،تربت جام،تایباد،باخرز،سبزوار،جوین،جغتای وخوشاب،فریمان،بجستان،گناباد،سرخس،قوچان،کلات)وباالخص ازنماینده کارگزاران جناب آقای پردل وهمکارانش درشهرستانهای کاشمر،خلیل آبادوبردسکن که میزبان این مهم بودندونیزازاعضای شورای هماهنگی استان برادران قربانزاده،هوشمند،لکزیان،اصغرنیا، پردل وجهانشیری،دوستعلی ودیگرنمایندگان کارگزاران وصداوسیمای خراسان رضوی ودیگررسانه ها کمال قدردانی وامتنان وتقدیروتشکرویژه راداریم.